Lijst met beschikbare preken

Preekstoel Sint Jan - GoudaIn de onderstaande lijst zijn de preken die op deze website kunnen worden gedownload met een * aangegeven. Hebt u geluidsopnamen van preken van ds. Kievit die niet in deze lijst voorkomen en wilt u deze beschikbaar stellen, neem dan contact op met ds. H.J. Lam in Ridderkerk. Dat kan o.a. via de e-mail door hier te klikken. Ook als u aanvullende gegevens hebt of onjuiste data constateert, wordt contact op prijs gesteld.

Jaartal onbekend

*
xx-xx-xx Zondag 32 (1972/3?)

xx-xx-xx Numeri 26:11
*
xx-xx-xx Zondag 35 (1972?)

xx-xx-xx Lukas 14:28-33 (1973?)

xx-xx-xx Lukas 18:14b (zomer 1973?)

xx-xx-xx Jesaja 45:19 (1971/3/4?) te Gouda

xx-xx-xx Markus 2:5 (27-01-74?)

xx-xx-xx Markus 2:10-11 (27-01-74?)

xx-xx-xx Hebreeën 11:26 (1978/80?) Openbare Geloofsbelijdenis

xx-xx-xx Genesis 47:9v;48:15v Leiden

xx-xx-6x Mattheüs 8:8 Leiden

xx-xx-6x Lukas 7:47-50 Leiden, Dankzegging Heilig Avondmaal

xx-xx-xx Johannes 11:25b-27 Rotterdam

xx-xx-xx Jozua 14:8b-9 Rotterdam
*
xx-xx-6x 2 Kronieken 30:8 Dordrecht
*
xx-xx-6x Genesis 21:1-7 Putten
*
xx-xx-6x Genesis 21:8-13 Putten
*
xx-xx-6x Genesis 21:14-21 Putten
*
xx-xx-6x Genesis 21:22-34 Putten
*
xx-xx-6x Genesis 22:1-5 Putten
*
xx-xx-6x Genesis 22:6-12 Putten
*
xx-xx-6x Genesis 23:1-20 Putten

1960/61

*
27-08-61 2 Samuël 9:13 Putten

1962/63

*
25-12-62 1 Timotheüs 1:15 Putten, Eerste Kerstdag
*
27-01-63 Markus 1:16-20 Putten
*
xx-03-63 2 Timotheüs 1:12 Putten
*
15-04-63 1 Corinthe 15:58 Putten, Bevestiging ambtsdragers
*
04-08-63 2 Koningen 2:14 Putten

1963/64

*
16-02-64 Johannes 13:1-7 Putten
*
23-02-64 Johannes 13:8-11 Putten
*
08-03-64 Johannes 13:12-17 Putten
*
03-05-64 1 Timotheüs 6:12 Putten, Openbare Geloofsbelijdenis
*
23-08-64 Psalm 43:1-3 Putten
*
30-08-64 Psalm 43:4-5 Putten
*
06-09-64 Colossenzen 4:17 Putten, Bevestiging predikant
*
13-09-64 Mattheüs 13:31-32 Putten
*
20-09-64 Mattheüs 13:33 Putten
*
27-09-64 Job 10:12 Putten
*
xx-10-64 Johannes 10:10b-11a Putten, Voorbereiding Heilig Avondmaal
*
25-10-64 Psalm 134:1-3 Putten, Afscheid
*
25-10-64 2 Corinthe 1:20 Putten, Afscheid

1965/66

*
31-12-65 Hebreeën 11:21b Leiden
*
02-10-66 Jeremia 6:14 Leiden
*
xx-10-66 Jeremia 32:26-27 Leiden
*
xx-10-66 Jeremia 31:33 Leiden

1966/67

*
20-08-67 Exodus 15:2 Putten
*
20-08-67 1 Thessalonicenzen 2:13 Putten

1968/69

*
xx-06-69 Handelingen 8:39-40 Leiden, Heilige Doop
*
06-07-69 Romeinen 1:11-12 Intree Gouda
*
27-07-69 Psalm 8:5, 144:3 Putten

1969/70

*
28-12-69 Mattheus 2:1-2
*
04-01-70 Mattheus 2:3-9a
*
11-01-70 Mattheus 2:9b-12 Heilige Doop
*
10-05-70 Johannes 17:20 Openbare Geloofsbelijdenis
*
26-07-70 Exodus 40:6 Putten
*
26-07-70 Psalm 73:2a,23b Putten
*
11-10-70 Daniel 2:27-28a
*
25-10-70 Ezechiël 9:5a,7b,11
*
01-11-70 Job 1:5b
*
01-11-70 Job 1:8-9
*
08-11-70 Job 1:21b

1970/71

*
28-02-71 Johannes 13:2-7
*
25-04-71 Mattheus 13:1-4,18-19
*
23-05-71 Openbaring 12:10b
*
06-06-71 Openbaring 12:12b Heilige Doop
*
11-07-71 Exodus 3:9-12
*
18-07-71 Exodus 5:1-2
*
18-07-71 Exodus 5:22b
*
05-09-71 1 Samuel 17:10,32
*
19-09-71 1 Samuel 17:50 Heilige Doop

1971/72

*
26-12-71 Johannes 1:9-11 Tweede Kerstdag
*
26-12-71 Johannes 1:12-13 Tweede Kerstdag
*
01-01-72 Psalm 121:1-4 Nieuwjaarsdag
*
16-01-72 Johannes 4:26
*
23-01-72 Johannes 4:34 Bevestiging ambtsdragers
*
30-01-72 Johannes 4:41-42
*
05-03-72 Johannes 19:4-5a 4e Lijdenszondag
*
19-03-72 Markus 15:29-32 6e Lijdenszondag
*
26-03-72 Hebreen 12:2a 7e Lijdenszondag/Openbare Geloofsbelijdenis
*
30-04-72 Genesis 13:11b Heilige Doop
*
07-05-72 Genesis 17:1
*
22-05-72 Ezechiel 37:10a Tweede Pinksterdag/Bevestiging predikant
*
28-05-72 Openbaring 5:5
*
04-06-72 Openbaring 5:9-10
*
02-07-72 Richteren 13:21b-23
*
09-07-72 Richteren 13:24-25
*
09-07-72 Richteren 15:14-17
*
16-07-72 Richteren 15:18-20
*
16-07-72 Richteren 16:28-31
*
06-08-72 2 Samuel 9:3 (of: 23-07-72?)
*
13-08-72 2 Samuel 9:13
*
20-08-72 Hebreen 12:24 Voorbereiding Heilig Avondmaal/Putten
*
20-08-72 Zondag 33 Putten
*
03-09-72 Jesaja 43:1 Bevestiging ambtsdragers
*
24-09-72 Jesaja 43:2-3a
*
01-10-72 Jesaja 43:12
*
08-10-72 Jesaja 43:18-19a
*
22-10-72 Jesaja 43:24b-25
*
29-10-72 Hosea 1:12 Heilige Doop
*
29-10-72 Hosea 2:13-14a Voorbereiding Heilig Avondmaal
*
01-11-72 Psalm 106:15 Dankstond
*
06-11-72 Hosea 2:18-19 Dankzegging Heilig Avondmaal

1972/73

*
03-12-72? Lukas 1:5-10 1e Adventszondag
*
17-12-72? Lukas 1:15-17 3e Adventszondag
*
24-12-72? Lukas 1:63m 4e Adventszondag/Heilige Doop
*
24-12-72 Jesaja 22:22-23 Rotterdam
*
21-01-73 Lukas 3:21-22
*
21-01-73 Lukas 4:1-4
*
28-01-73 Lukas 4:5-8 Heilige Doop
*
18-02-73 Lukas 4:9-13
*
11-03-73 Johannes 18:7-8 2e Lijdenszondag
*
25-03-73 Johannes 18:19-24 4e Lijdenszondag
*
01-04-73 Johannes 19:8-12 5e Lijdenszondag
*
08-04-73 Johannes 19:28-29 6e Lijdenszondag
*
15-04-73 2 Thessalonicenzen 3:3 Openbare Geloofsbelijdenis
*
20-04-73 Johannes 19:38-42 Goede Vrijdag
*
22-04-73 Johannes 20:1-10 Eerste Paasdag
*
22-04-73 Lukas 24:15-16 Eerste Paasdag/Voorbereiding Heilig Avondmaal
*
06-05-73 Exodus 33:14 Heilige Doop
*
15-07-73 Jesaja 43:2-3a Putten
*
15-07-73 Richteren 6:36-37a Putten
*
29-07-73 Psalm 27:7
*
xx-xx-73 Zondag 46, 120-121
*
xx-08-73 Zondag 47, 122
*
19-08-73 Genesis 33:20
*
19-08-73 Zondag 48, 123
*
xx-xx-73 Zondag 49, 124
*
23-09-73 Zondag 50, 125
*
30-09-73 Lukas 7:40-43
*
07-10-73 Zondag 51, 126
*
21-10-73 Genesis 17:17a Heilige Doop
*
04-11-73 Hosea 14:5 Voorbereiding Heilig Avondmaal
*
11-11-73 Hosea 14:6b-7 Heilig Avondmaal

1973/74

*
02-12-73 Zondag 52, 127
*
??-12-73 Zondag 52, 128-129
* 23-12-73 Lukas 1:42b,45 4e Adventszondag
* 23-12-73? Lukas 1:43 4e Adventszondag
* 25-12-73 1 Johannes 4:10 Eerste Kerstdag
* 01-01-74 Openbaring 21:5a Nieuwjaarsdag
* 13-01-74 Markus 1:14-15
* 20-01-74 Markus 1:16-20
* 27-01-74 Markus 2:5
* 27-01-74 Markus 2:10-11
* 03-02-74 Markus 3:31-35
* 10-02-74 Markus 4:35-41
*
24-02-74 Markus 11:7-10 1e Lijdenszondag
*
03-03-74 Markus 14:3-9 2e Lijdenszondag
*
10-03-74 Markus 14:35-36 3e Lijdenszondag
*
07-04-74 Lukas 23:26 7e Lijdenszondag
*
14-04-74 Johannes 11:23-25a Eerste Paasdag
*
15-04-74 1 Corinthe 15:56-57 Tweede Paasdag
*
21-04-74 Psalm 16:11
*
21-04-74 Handelingen 25:18-19
*
28-04-74 1 Corinthe 11:23-25 Voorbereiding Heilig Avondmaal
*
05-05-74 1 Corinthe 11:24b,25b Heilig Avondmaal
*
05-05-74 1 Corinthe 11:26 Dankzegging Heilig Avondmaal
*
12-05-74 Exodus 15:21, 16:14 Heilige Doop
*
26-05-74 Romeinen 8:34
*
02-06-74 Handelingen 2:12b Eerste Pinksterdag
*
09-06-74 Handelingen 3:6
*
09-06-74 Handelingen 3:16
*
14-07-74 Zondag 3, 6
*
21-07-74 1 Samuel 16:12b
*
28-07-74 1 Samuel 17:8b
*
04-08-74 1 Samuel 18:3
*
11-08-74 Jeremia 9:23-24 Putten
*
11-08-74 Romeinen 6:23 Putten
*
18-08-74 1 Samuel 25:23b
*
18-08-74 Zondag 5,15 - 6,16-17
*
25-08-74 Zondag 6, 18-19
*
08-09-74 Psalm 63:9 Voorbereiding Heilig Avondmaal
*
29-09-74 Micha 6:3
*
20-10-74 Micha 6:8
*
03-11-74 Zondag 10, 27
*
06-11-74 Openbaring 14:15 Dankstond
*
17-11-74 2 Kronieken 30:8m Heilig Avondmaal
*
17-11-74 2 Kronieken 30:22b Dankzegging Heilig Avondmaal

1974/75

*
15-12-74 Jesaja 40:3 3e Adventszondag
*
22-12-74 Jesaja 40:9 4e Adventszondag
*
22-12-74 Zondag 11, 29-30
*
25-12-74 Lukas 2:16 Eerste Kerstdag
*
25-12-74 Lukas 2:36-38 Eerste Kerstdag
*
31-12-74 Psalm 115:1 Oudejaarsdag
*
05-01-75 Johannes 1:15-16
*
12-01-75 Johannes 1:17-18
*
02-02-75 Zondag 12, 32
*
09-02-75 Jesaja 12:3 Heilig Avondmaal
*
16-02-75 Johannes 3:14-15 2e Lijdenszondag
*
23-02-75 Johannes 13:36-38 3e Lijdenszondag
*
02-03-75 Johannes 14:30-31 4e Lijdenszondag
*
12-03-75 1 Timotheus 6:6-8 Bidstond
*
16-03-75 Markus 14:60-62 6e Lijdenszondag
*
23-03-75 Markus 15:15 7e Lijdenszondag
*
13-04-75 1 Corinthe 15:8-9
*
13-04-75 1 Corinthe 15:10
*
20-04-75 Zondag 13, 33-34
*
04-05-75 Johannes 21:7 Openbare Geloofsbelijdenis
*
08-05-75 Hebreen 9:24 Hemelvaartsdag
*
11-05-75 Hebreen 10:11-13
*
18-05-75 Numeri 11:28-29 Eerste Pinksterdag
*
19-05-75? 1 Corinthe 12:3 Tweede Pinksterdag?
*
25-05-75 Psalm 32:6a Voorbereiding Heilig Avondmaal
*
01-06-75 Psalm 32:7b Heilig Avondmaal
*
01-06-75 Psalm 32:8 Dankzegging Heilig Avondmaal
*
15-06-75 Psalm 78:6-7 Heilige Doop
*
22-06-75 Handelingen 9:4-5
*
29-06-75 Handelingen 9:6
*
06-07-75 Zondag 14, 35-36
*
13-07-75 Zondag 15, 37
* 20-07-75 Lukas 18:14b Putten
*
20-07-75 Markus 4:35-41 Putten
*
03-08-75 Handelingen 16:32
*
17-08-75 1 Koningen 17:1
*
24-08-75 1 Koningen 18:17-18
*
24-08-75 1 Koningen 18:21b,24b,39
*
29-08-75 I Timotheus 4:5 Huwelijksdienst
*
21-09-75 1 Koningen 18:41b
*
28-09-75 1 Koningen 19:9b
*
12-10-75 1 Koningen 19:13b
*
19-10-75 Hebreen 11:23
*
26-10-75 Zondag 15, 38-39
*
02-11-75 Zondag 23, 60
*
16-11-75 Genesis 47:9-10, 48:15-16a
*
23-11-75 Genesis 50:24-26

1975/76

*
30-11-75 Jesaja 9:5a 1e Adventszondag/Heilige Doop
*
07-12-75 Jesaja 61:1 2e Adventszondag/Voorbereiding Heilig Avondmaal
*
14-12-75 Jesaja 61:2b 3e Adventszondag/Heilig Avondmaal
*
14-12-75 Jesaja 61:3 3e Adventszondag/Dankzegging Heilig Avondmaal
*
21-12-75 Lukas 2:1-2 4e Adventszondag
*
25-12-75 Lukas 2:13-14 Eerste Kerstdag
*
28-12-75 Lukas 2:25-28
*
18-01-76 Johannes 1:7 Bevestiging predikant
*
25-01-76 Johannes 3:3,9
*
08-02-76 Lukas 10:4b-5 Bevestiging ambtsdragers
*
08-02-76 Zondag 23, 59-61 Heilige Doop
*
07-03-76 Markus 14:39-40 2e Lijdenszondag
*
14-03-76 Markus 14:65 3e Lijdenszondag
*
21-03-76 Markus 15:2-3 4e Lijdenszondag
*
28-03-76 Mattheus 27:19 5e Lijdenszondag
*
04-04-76 Exodus 12:26a 6e Lijdenszondag/Heilige Doop
*
11-04-76 Johannes 10:11 7e Lijdenszondag/Openbare Geloofsbelijdenis
*
18-04-76 Johannes 20:11-16 Eerste Paasdag
*
19-04-76 Johannes 20:16-18 Tweede Paasdag
*
25-04-76 Zondag 24, 62-64
*
02-05-76 Johannes 10:9a Voorbereiding Heilig Avondmaal
*
09-05-76 Johannes 10:9b Dankzegging Heilig Avondmaal
*
30-05-76 Johannes 14:4-6
*
06-06-76 Handelingen 2:11b Eerste Pinksterdag
*
13-06-76 Handelingen 8:1-4 (of: 20-06-76)
*
20-06-76 Handelingen 9:31
*
27-06-76 Handelingen 9:18b Heilige Doop
*
11-07-76 Handelingen 6:7a, 12:24, 19:20
*
18-07-76 1 Samuel 16:12b Putten
*
18-07-76 Johannes 3:29-30 Putten
*
25-07-76 Zondag 28, 75
*
01-08-76 Zondag 28, 76-77
*
15-08-76 Numeri 13:30-31
*
22-08-76 Numeri 14:10
*
29-08-76 Jeremia 36:21b-24
*
12-09-76 Numeri 14:20
*
19-09-76 Numeri 14:44b
*
19-09-76 Jozua 4:6b-7 Heilige Doop
*
03-10-76 Psalm 92:1-5
*
10-10-76 Psalm 92:6-12
*
17-10-76 Psalm 92:13-16
*
24-10-76 Psalm 93:1-5
*
31-10-76 Zondag 32
*
03-11-76 Leviticus 2:13 Dankstond
*
07-11-76 Zondag 33, 88-91
*
14-11-76 Jesaja 54:7-8 Voorbereiding Heilig Avondmaal
*
21-11-76 Jesaja 54:9 Heilig Avondmaal
*
21-11-76 Jesaja 54:10 Dankzegging Heilig Avondmaal

1976/77


28-11-76 2 Samuel 23:3a-7 1e Adventszondag

05-12-76 Jesaja 9:5b 2e Adventszondag

12-12-76 Mattheus 1:1 3e Adventszondag

19-12-76 Mattheus 1:16b 4e Adventszondag

25-12-76 Lukas 2:15 Eerste Kerstdag

26-12-76 Galaten 4:4-5 Tweede Kerstdag

31-12-76 1 Samuel 7:12 Oudejaarsdag

02-01-77 Lukas 2:36-38 vgl. 25-12-74

09-01-77 Johannes 3:29-30

16-01-77 Johannes 10:10b-11a Voorbereiding Heilig Avondmaal

23-01-77 Johannes 10:11b Heilig Avondmaal

23-01-77 Johannes 10:27-28 Dankzegging Heilig Avondmaal

13-02-77 Mattheus 21:15-16 Heilige Doop

20-02-77 Mattheus 26:1-5 1e Lijdenszondag

27-02-77 Markus 14:50-52 2e Lijdenszondag

06-03-77 Johannes 18:12 3e Lijdenszondag

13-03-77 Johannes 18:13-14 4e Lijdenszondag

20-03-77 Lukas 22:54b-60 5e Lijdenszondag

20-03-77 Lukas 22:61-62 5e Lijdenszondag

27-03-77 Lukas 23:8-12 6e Lijdenszondag

03-04-77 2 Petrus 3:18 7e Lijdenszondag/Openbare Geloofsbelijdenis

08-04-77 Mattheus 27:51a Goede Vrijdag

10-04-77 Mattheus 28:9-10a Eerste Paasdag

17-04-77 Lukas 24:32 Heilige Doop

24-04-77 1 Corinthe 15:58 Bevestiging ambtsdragers

08-05-77 Romeinen 8:35-37

15-05-77 Romeinen 8:38-39

19-05-77 Lukas 24:51 Hemelvaartsdag

22-05-77 Handelingen 1:14a

30-05-77 Galaten 4:6-7 Tweede Pinksterdag

05-06-77 Handelingen 12:12b

03-07-77 Handelingen 9:11b

10-07-77 Handelingen 16:33b Heilige Doop

17-07-77 Lukas 7:40-43 Putten

17-07-77 Jesaja 46:4b Putten

24-07-77 Handelingen 27:23-25

31-07-77 Romeinen 5:6-8 Voorbereiding Heilig Avondmaal

07-08-77 Romeinen 5:9 Heilig Avondmaal

07-08-77 Romeinen 5:10-11 Dankzegging Heilig Avondmaal

21-08-77 Romeinen 12:12

25-09-77 Genesis 4:25

02-10-77 Genesis 4:26 Heilige Doop

09-10-77 Genesis 6:22

16-10-77 Psalm 43:1-3
*
23-10-77 Zondag 45, 116, 118-119

30-10-77 Psalm 43:4-5

06-11-77 Jesaja 1:2-3

20-11-77 Jesaja 1:18
*
27-11-77 Zondag 45, 117

1977/78


04-12-77 Lukas 1:26-29 2e Adventszondag (slot ontbreekt)

11-12-77 Lukas 1:46-48a 3e Adventszondag

18-12-77 Lukas 1:48b-50 4e Adventszondag

25-12-77 Psalm 118:26-27 Eerste Kerstdag

01-01-78 Exodus 4:20b Nieuwjaarsdag

15-01-78 Mattheus 14:19 Voorbereiding Heilig Avondmaal

22-01-78 Mattheus 14:22-23a Dankzegging Heilig Avondmaal

23-07-78
Putten

30-07-78 Genesis 28:19a

06-08-78 Genesis 31:13a

20-08-78 Psalm 84:6-8 Dankzegging Heilig Avondmaal

27-08-78 1 Samuel 1:15-17

03-09-78 1 Samuel 2:18a,19a
*
10-09-78 Zondag 6, 18-19

24-09-78 Jeremia 1:11-12
*
17-09-78 Zondag 7, 21

01-10-78 Jeremia 2:13
*
15-10-78 Zondag 10, 27
*
22-10-78 Zondag 10, 28

19-11-78 Jeremia 32:26-27

26-11-78 Psalm 81:11b Heilige Doop

1978/79


03-12-78 Genesis 35:18 1e Adventszondag

10-12-78 1 Samuel 4:21-22 2e Adventszondag

24-12-78 Mattheus 1:21b 4e Adventszondag

25-12-78 Lukas 2:17-19 Eerste Kerstdag

31-12-78 Deuteronomium 32:3-4a Oudejaarsdag

07-01-79 Lukas 4:20-21

21-01-79 Markus 2:13-15 Voorbereiding Heilig Avondmaal

28-01-79 Markus 2:16b Heilig Avondmaal

28-01-79 Markus 2:16-17 Dankzegging Heilig Avondmaal

04-02-79 Mattheus 15:21-24

11-02-79 Mattheus 15:25-28

18-02-79 Mattheus 16:13-17

25-02-79 Markus 12:7-8 1e Lijdenszondag/Heilige Doop

04-03-79 Mattheus 16:21-23 2e Lijdenszondag

11-03-79 Johannes 12:20-23 3e Lijdenszondag

14-03-79 Johannes 6:27 Bidstond

18-03-79 Johannes 12:27-28 4e Lijdenszondag

25-03-79 Mattheus 27:1-2 5e Lijdenszondag

01-04-79 Johannes 19:25-27 6e Lijdenszondag

08-04-79 Johannes 12:36a 7e Lijdenszondag/Openbare Geloofsbelijdenis

15-04-79 Markus 16:5-6a Eerste Paasdag

22-04-79 Johannes 20:26-27

29-04-79 Johannes 20:24-25, 28-29

13-05-79 Psalm 57:2

13-05-79 Mattheus 18:2 Heilige Doop

24-05-79 Efeze 4:9-10 Hemelvaartsdag

27-05-79 Lukas 24:52-53
*
27-05-79 Zondag 19, 50-51

04-06-79 Handelingen 11:24a Tweede Pinksterdag
*
08-07-79 Zondag 21, 55

02-09-79 2 Koningen 6:27a 31,33b

09-09-79 2 Koningen 7:9a

16-09-79 2 Koningen 7:18-20

1979/80


20-01-80 Markus 1:12-13

27-07-80 Genesis 28:19a Putten

1980/81


31-12-80 Hebreen 13:8 Oudejaarsdag

01-01-81 Hebreen 13:5-6 Nieuwjaarsdag
*
22-04-81 Psalm 90:16-17 Utrecht, 75-jarig jubileum Geref. Bond

1981/82


24-01-82 Markus 5:25-28 Voorbereiding Heilig Avondmaal

1982/83

*
09-01-83 Zondag 1, 1-2
*
30-01-83 Zondag 2, 3-5
*
17-04-83 Zondag 3, 6
*
08-05-83 Zondag 3, 7-8
*
26-06-83 Zondag 4, 9-11
*
07-08-83 Zondag 5, 12-14

1983/84


29-04-84 1 Thess. 2, 13 Afscheidsdienst

Catechismuspreken gerangschikt per Zondag

*
Zondag 1, 2 09-01-83
*
Zondag 2, 3-5 30-01-83
*
Zondag 3, 6 14-07-74
*
Zondag 3, 6 17-04-83
*
Zondag 3, 7-8 21-07-74
*
Zondag 3, 7-8 08-05-83
*
Zondag 4, 9-11 26-06-83
*
Zondag 5, 12-14 07-08-83
*
Zondag 5, 15 18-08-74
*
Zondag 6, 16-17 18-08-74
*
Zondag 6, 18-19 25-08-74
*
Zondag 6, 18-19 10-09-78
*
Zondag 7, 21 17-09-78
*
Zondag 10, 27 03-11-74
*
Zondag 10, 27 15-10-78
*
Zondag 10, 28 22-10-78
*
Zondag 11, 29-30 22-12-74
*
Zondag 12, 32 02-02-75
*
Zondag 13, 33-34 20-04-75
*
Zondag 14, 35-36 06-07-75
*
Zondag 15, 37 13-07-75
*
Zondag 15, 38-39 26-10-75
*
Zondag 19, 50-51 27-05-79
*
Zondag 21, 55 08-07-79
*
Zondag 22, 57 xx-xx-6x
*
Zondag 23, 59-61 08-02-76
*
Zondag 23, 60 02-11-75
*
Zondag 24, 62-64 25-04-76
*
Zondag 28, 75 25-07-76
*
Zondag 28, 76-77 01-08-76
*
Zondag 32, 86-87 xx-xx-7x
*
Zondag 32, 86-87 31-10-76
*
Zondag 33, 88-91 xx-xx-7x
*
Zondag 33, 88-91 07-11-76
*
Zondag 35, 96-98 xx-xx-7x
*
Zondag 45, 116, 118-119 23-10-77
*
Zondag 45, 117 27-11-77
*
Zondag 46, 120-121 xx-xx-73
*
Zondag 47, 122 xx-08-73
*
Zondag 48, 123 19-08-73
*
Zondag 49, 124 xx-xx-73
*
Zondag 50, 125 23-09-73
*
Zondag 51, 126 07-10-73
*
Zondag 52, 127 02-12-73
*
Zondag 52, 128-129 xx-xx-73