Preken downloaden

Preekstoel Hervormde Kerk - SchoonrewoerdVerbiDiviniMinister.nl is opgezet om preken van ds. L. Kievit in hoorbare vorm voor een breder publiek toegankelijk te maken. Lees hier meer over de indeling van de preken op deze website, het gebruikte bestandsformaat en de voorwaarden waaronder u deze mag gebruiken.

De preken zijn gerangschikt op jaargang. Daarbij wordt het kerkelijk jaar gevolgd. De jaargang 1973/1974 begint dus met advent en kerst 1973 en loopt door tot de laatste zondag voor advent in 1974. De catechismuspreken komen in een aparte categorie.

Wanneer u de preken van een jaargang op uw scherm hebt, kunt u deze sorteren op naam of op datum. Onder 'preken' vindt u ook een zoekfunctie waarmee u bijvoorbeeld kunt zoeken op een bepaald bijbelboek. Ook kunt u zoeken naar recent geplaatste preken.

De meeste preken die u op deze site vindt, worden "beperkt" aangeboden. Daaronder verstaan we: een dienst zonder schriftlezing en zingen. Dat heeft te maken met ruimtebesparing alsook met het feit dat de opnamekwaliteit met het oog op zang van een laag niveau is.

Hervormde Kerk - SchoonrewoerdDe geluidsbestanden zijn opgeslagen in MP3-formaat. Dit is een algemeen gangbaar formaat dat met behulp van verschillende programma's ('media-players') kan worden afgespeeld. De bestandsgrootte was bij de start van de website ongeveer 30 Mb, maar is na enkele dagen met 60 % teruggebracht tot ongeveer 12 Mb.

Het staat ieder vrij om de preken te downloaden en beluisteren. De fam. Kievit heeft daar toestemming voor gegeven. De enige voorwaarde is dat deze op geen enkele wijze met een commercieel oogmerk worden aangewend. Ook VerbiDiviniMinister.nl is opgezet zonder winstoogmerk. Wanneer u de onkosten van deze website wilt helpen dragen, kunt u een kleine bijdrage overmaken op girorekening 4292362 t.n.v. H.J. Lam in Ridderkerk.

Deze website is in 2005 begonnen met een aanbod van ongeveer tien preken van ds. Kievit. In de loop van de tijd zijn er telkens preken bijgeplaatst. Elders op deze site staat een overzicht van de enkele honderden preken die we op dit moment tot onze beschikking hebben. Voor dit overzicht kunt u ook hier klikken.