16-04-2007 - Nieuwsbrief nr. 14

Aan de vaste bezoekers van de VDM-preken-website,

Al vrij gauw na de vorige nieuwsbrief willen we u een nieuwe doen toekomen, met

a. de gebruikelijke mededeling dat er tien nieuwe preken op de site zijn geplaatst en wel uit de jaargang 1971-1972; en vooral vanwege

b. de mededeling dat de levensbeschrijving van ds. Kievit aan de website is toegevoegd. De bewerking van het artikel, welwillend ter beschikking gesteld door dr. B.J. Wiegeraad, heeft op zich laten wachten, omdat de redactie tot voor kort de tijd ontbrak ermee bezig te zijn.

Deze mededeling stond ook in de vorige nieuwsbrief. De technische man achter de website had echter de indruk dat de nieuwsbrief niet bij iedere inschrijver ontvangen was; vandaar nogmaals deze mededeling.

Met vriendelijke groet,

H.J. Lam

(Deze nieuwsbrief is per e-post verzonden aan alle geregistreerde gebruikers van VerbiDiviniMinister.nl)

Wie is er online?