21-10-2006 - Nieuwsbrief nr. 10

Aan de bezoekers van de VDM-site.

Omdat er opnieuw een serie preken is geplaatst, ontvangt u opnieuw een nieuwsbrief. Ook dit keer gaat het om drie catechismuspreken en zeven andere.

De afgelopen tijd zijn we ook weer in het bezit van een aantal nieuwe preken gekomen: enkele Exodus-preken uit de Goudse tijd van ds. Kievit, alsook zijn afscheidsdienst daar. Van een oud-ambtsdrager uit Leiden kreeg ik enkele preken uit de Leidse tijd van ds. Kievit. Hopelijk is de stroom nog niet opgedroogd. We houden ons blijvend aanbevolen.

Met vriendelijke groet,

H.J. Lam

(Deze nieuwsbrief is per e-post verzonden aan alle geregistreerde gebruikers van VerbiDiviniMinister.nl)

Wie is er online?