Welkom op VerbiDiviniMinister.nl

Preekstoel Oude Kerk PuttenDs. L. Kievit behoort tot de meest gewaardeerde en begaafde predikanten die we in de tweede helft van de vorige eeuw in de Nederlandse Hervormde Kerk hebben gehad. Één van zijn leerlingen bekent dat hij, toen hij hem hoorde preken, heeft gehuild en gelachen. Want de Heilige Schrift ging open. Zonder omhaal van woorden werd je oog in oog gezet met Christus.

Menigeen kent zijn geschreven preken. Ze verschenen in De Waarheidsvriend en in diverse meditatiebundels. Wie ze leest en vergelijkt met de gesproken preken, merkt dat ze dienden als preekschets. Van die gesproken preken zijn er enkele honderden bewaard, uit een tijdvak van ongeveer 25 jaar.

Het zijn preken die met name in gesproken vorm ook heden ten dage weten te boeien, al zijn ze dan een generatie en langer geleden gehouden. Vandaar dat we op een eigentijdse wijze er de kerk mee willen dienen: via een website.